Go to Top

LIFO®

LIFO® is een afkorting voor Life Orientations. Een oriëntatie kan men zien als een venster op de wereld. Het is het referentiekader van waaruit men waarneemt, duidt en de ander tegemoet treedt. Aangezien de LIFO® methode is ontwikkeld voor gebruik in organisaties, richt ze zich specifiek op (zakelijke) interactie met anderen. De LIFO® gedragsmethode is duidelijk, toegankelijk en niet-normatief. De methode heeft een positieve, pragmatische insteek , waarmee professionals snel uit de voeten kunnen. Ze is daarom zeer effectief voor consultants, trainers, coaches en HR-specialisten.

Men kan LIFO® licentiehouder worden na het volgen van een 3-daags licentie-trainingsprogramma. Na het behalen van het certificaat kan men de LIFO® methode inzetten in zijn praktijk en gebruik maken van alle LIFO® ondersteuning. Deze bestaat uit overzichtelijk materiaal, dat  de licentiehouder bij LIFO® Benelux afneemt, en inhoudelijke ondersteuning door middel van advies, netwerkavonden en licentiehoudersdagen.

LIFO® helpt organisaties en individuen hun communicatiedoelstellingen te bereiken. LIFO® Benelux telt inmiddels circa 700 licentiehouders, die de LIFO® methode succesvol weten in te zetten in hun dagelijkse praktijk.