Go to Top

Over MIX

MIX is een advies- en trainingsbureau, gespecialiseerd in commerciële training die aansluit op veranderende markten en klantenbehoeften. Wij richten ons op de continuïteit en de borging van ontwikkelingen binnen organisaties. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie als geheel, waarbij de wensen en behoeften van uw klanten als uitgangspunt worden genomen. Met andere woorden: uw klant is de focus.

De combinatie van deze driehoek is de MIX voor het optimale effect. MIX realiseert dit optimale effect door de samenwerking van de verschillende disciplines binnen de organisatie te optimaliseren en deze te borgen in de structuur. Alle disciplines moeten vanuit de klantfocus denken en handelen.