Go to Top

Case 1. Retailorganisatie

Situatie:
De importeur verkeert in zwaar vaarwater. De behoeften bij de dealers en consumenten veranderden snel. Oorzaken hiervan waren onder andere: internetverkoop, wetgeving, innovatie en concurrentie. Dit betekende een aanpassing van de organisatie. Organisatie en medewerkers dienden zich te ontwikkelen om een effectief antwoord te hebben op de veranderende vraag van de retailers en hun consumenten.

Doelgroep:
Salesmanagers en rayonmanagers.

Aanpak:
Als methodiek is er gekozen voor de “schakelmethode”.

Voorbereiding:
Na een uitgebreide analyse van de veranderende behoeften van de retailers en hun consumenten is er vastgesteld welke aanpak er voor de importeur aansluit op de behoeften.

Vervolgens is er door verschillende managers, in overleg met medewerkers, een inventarisatie gemaakt welke kerncompetenties er ontwikkeld dienen te worden. Hieruit voortvloeiend is er per persoon een ontwikkelplan opgesteld.

Implementatie:
Als eerste hebben de managers een training gevolgd “Coaching on the Job”. Door middel van deze training konden de managers samen met de medewerker een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen. Aansluitend hierop zijn de medewerkers getraind op bijbehorende vaardigheden.

Resultaat:
Na de implementatie zijn de resultaten geëvalueerd. De retailers zijn opnieuw geïnterviewd en gevraagd naar hun bevindingen. De reacties waren zeer positief met als resultaat een omzetgroei en meer marge per product voor zowel de importeur als de retailers.